clinicaurechiichirurgie@gmail.com  |  +4 0788 355 842
Follow us :-

chirurgie otologica

operatie300x157

Tipuri de interventii chirurgicale efectuate in colaborare cu Spitalul Euroclinic Regina Maria:

Interventii chirurgicale pediatrice efectuate in colaborare cu Spitalul Medlife Pediatrie:

Proceduri operatorii