contact@clinicaurechii.ro  |  +4 0788 355 842
Follow us :-

contact

cuch

Adresa:

str. Pandele Tarusanu, nr. 9, sectorul 1, 011085, Bucuresti
Metrou: Statia Gara de Nord

Telefon :

+4 0725 221 534
+4 0725 221 535
+4 0788 355 842

Email:

 clinicaurechiichirurgie@gmail.com